Ali študijska praksa v tujini izboljša zaposlitvene možnosti v Sloveniji?!

Vabimo vas, da se udeležite okrogle mize “Ali študijska praksa v tujini izboljša zaposlitvene možnosti v Sloveniji? (Pomen neformalnega pridobivanja izkušenj, znanj in spretnosti za boljšo zaposljivost), ki jo KC UL v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in CMEPIUS-om pripravljamo v okviru Študentske arene 23.10.2013, od 12.00 do 14.00 v konferenčni dvorani Gospodarskega razstavišča.