Vse o denarni socialni pomoči

Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve je v letu 2002 s pomočjo informacijskega
sistema IS CSD pripravilo in vsebinsko definiralo redne mesečne statistike
denarnih socialnih pomoči,
 ki so dosegljive prek sistema, in jih redno
tudi objavljamo na naši strani.