Dopolnitev statuta Univerze v Ljubljani

Senat Univerze v Ljubljani je na seji dne 24. 9. 2013 sprejel Dopolnitev statuta Univerze v Ljubljani. Dopolnitev je sprejel tudi Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 9. 2013.