Go:Global Slovenia – nadgrajen celovit program za podporo zagonskih podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg

Go:Global Slovenia je celovit nacionalni program za podporo zagonskih podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg, ki ga izvaja Tehnološki park Ljubljana v strateškem partnerstvu s Tovarno podjemov, podjetniškim inkubatorjem Univerze v Mariboru, v sklopu Iniciative Start:up Slovenija, katera združuje najbolj aktivne subjekte podpornega inovativnega okolja. Namen programa je celovit nabor storitev podpore pri rasti zagonskih podjetij na svetovnem trgu.