Inovativni pristopi pri poklicnem usposabljanju oseb s težavami v duševnem zdravju

Glavni cilj projekta SUVOT (Spiced Up VOcational Training) je vzpostavitev modela inovativnega poklicnega usposabljanja s področja kuharstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, učnimi in/ali vedenjskimi težavami. Tekom projekta je nastal tudi elektronski priročnik, ki je lahko v pomoč pri prilagojenem usposabljanju.