Kaj je program Evropa za državljane?

Program Evropa za državljane (EZD) je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Cilj programa je povezovanje ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi z namenom izmenjave izkušenj, vrednot in mnenj.