Minimalna plača

Kaj je to minimalna plača? Koliko znaša? Odgovore dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.