Vpis v program Projektno učenje za mlajše odrasle PUM

Na Ljudski univerzi Ajdovščina vpisujemo v program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) mlade med 15. in 25. letom, ki so iz različnih razlogov opustili redno šolanje in še nimajo zaposlitve. PUM je javno veljavni program, ki pomaga pri nadaljevanju opuščenega šolanja ali pri iskanju zaposlitve. Ponuja priložnost za izobraževanje, druženje in zabavo.