Youthpass

Youthpass je instrument programa Mladi v akciji za načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in priznavanje dosežkov v procesu neformalnega učenja za vse udeležence pri projektih, vključenih v program. Je način, s katerim lahko udeleženci programa Mladi v akciji opišejo, kaj so storili in pokažejo, kaj so se naučili.