Zakonodaja in dokumenti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarstvo želi zagotoviti odprtost in preglednost svojih procesov odločanja in priprave predpisov. Z objavami dokumentov želijo povečati pretok informacij o postopku nastajanja posameznega predpisa in seznanjati zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo in nastajajočimi predpisi.