Boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja

Evropski parlament je sprejel resolucijo, ki bo predstavljala načrt, kako nastopiti proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja, ki je tudi v Evropi velik problem.