Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področjih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija

Predmet večletnega projektnega razpisa, je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, likovnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2014 do 2017, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2014 do 2015.