Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013

Predmet razpisa so
subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški
sklad. Namen javnega
razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih
posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno
naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in
komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko
prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.