Pred 150 leti v Ženevi prva mednarodna konferenca Rdečega križa

Prostovoljci in zaposleni v Rdečem križu pomagajo soljudem že 150 let.