Podpora mladim socialnim podjetnikom

Generalni direktorat evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis z naslovom: Preparatory action – Social innovation driven by social business and young entrepreneurship, katerega glavni cilj je identificirati, razvijati ter razširjati primere dobrih praks lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti na področju podpore mladim socialnim podjetnikom v obdobju visoke brezposelnosti mladih.