Posojila iz posojilnega sklada SID banke

SID banka bo v okviru ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij oblikovala posojilni sklad v vrednosti 500 milijonov evrov.
Posojila bodo namenjena financiranju obratnega kapitala in novih naložb ter z njimi povezanega zaposlovanja.