O Erazmus+: »Obdržali smo vse in to še izboljšali.«

Mobilnost študentov je za mlade brez dvoma ena izmed najbolj otipljivih prednosti članstva njihove države v Evropski uniji. Program Erasmus, ki ga letno izkoristi 230,000 študentov, pa so poslanci sedaj še izboljšali. Sedaj se imenuje Erasmus+.