Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva

Zakonodaja jasno določa pravice pacientov glede dostopa do varnega in kakovostnega zdravljenja prek meja EU in povrnitev stroškov zanj. Pacientom, ki odpotujejo v drugo državo EU zaradi zdravstvene oskrbe, je zagotovljena enaka obravnava kot državljanom države, v kateri poteka njihovo zdravljenje. Če so upravičeni do zdravstvenega varstva doma, jim stroške povrne matična država.