Računovodja.com – Otroški dodatek po 1.1.2012:

(Začetek
uporabe 1. 1. 2012)
Namen
otroškega dodatka je, da se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo
in izobraževanje. Višina otroškega dodatka se določi
na osnovni dohodkovnega razreda, ki je določen v
odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za
koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.