SPIRIT Slovenija – za ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost mladih

V šolskem letu 2013/14 je javna agencija Spirit Slovenija podprla program spodbujanja mladih k razvoju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Z omenjenim programom bodo vključeni mladi razvijali osebnostne lastnosti, ki so pomembne za podjetništvo – od ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, sprejemanja tveganj in odgovornosti do samozavesti in javnega nastopanja.