Spremenjen Zakon o pravilih cestnega prometa

Bodoči, novi in stari vozniki pozor! Sprejeli so spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa.