Fundacija Študentski tolar pomaga študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje nepovratno denarno pomoč, namenjeno študentom s katero želijo reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.