Poziv za nove člane ekspertnih skupin pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pričenja z usposabljanjem za študente višjih šol, člane skupin strokovnjakov pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki bodo sodelovali pri presojah (akreditacijah in evalvacijah) visokošolskih in višješolskih zavodov v Sloveniji. Prijavite se lahko do 12. decembra 2013!