Poti do pametne rasti – z roko v roki do inovativnega preboja v Evropi

Evropska unija je s strategijo Evropa 2020 začrtala jasne ukrepe, s katerimi želi odpraviti pomanjkljivosti evropskega modela gospodarske rasti in ustvariti pogoje za pametno rast in razvoj. Takšni ukrepi naj bi evropsko gospodarstvo do leta 2020 vrnili v konkurenčno tekmo na področju razvoja in inovacij. Posvet na to temo bo potekal v petek 13.12.2013 v Ljubljani.