Odziv predstavnikov mladih na Program Jamstvo za mlade

Predstavniki mladih ocenjujejo, da so v fazi usklajevanja z ministrstvi dosegli maksimum in da je čas, da gre dokument v javno razpravo. Vse mlade, mladinske organizacije, organizacije za mlade in druge zainteresirane zato pozivajo, da sodelujejo v javni razpravi o Programu Jamstvo za mlade in ga pomagajo izboljšati.