Dopolnitev Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina za leto 2013

Občina Ajdovščina objavlja dopolnitev Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina za leto 2013.