Dopolnitev navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 3. septembra javnost obvestilo, da bodo s 1. januarjem 2014 določena kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zaradi spremembe določenih predpisov, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Slovenski inštitut za revizijo ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, podajajo dopolnitve navodila.