Enaindvajset zahtev ŠOS v bran študentom in mladim

Na prvi seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja so obravnavali več točk, ki jih je predlagala Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). Pripravili so vsebinske pripombe na zakon o štipendiranju, prestavili predlog sprememb študentske subvencionirane prehrane, predlagali ureditev subvencioniranega bivanja študentov, dopolnitve zakona o visokem šolstvu in zakona o višjem strokovnem izobraževanju ter opozorili na nujnost sprememb zakonov o zdravstvenem zavarovanju in ureditev študentskega dela.