https://ec.europa.eu/esco/home

Portal, ki ga je objavila Evropska komisija ponuja večjezično klasifikacijo poklicev, spretnosti, kompetenc in kvalifikacij. Cilj portala je pomagati iskalcem zaposlitve in zaposlovalcem uskladiti spretnosti z zaposlitvami.