Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti – Nadomestilo za invalidnost

– Invalidi so po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/1983) zmerno, težje in težko duševno prizadete osebe in telesno prizadete osebe, ki so nezmožne za samostojno življenje in delo. Za nezmožne za samostojno življenje in delo pa štejejo osebe, ki so pridobitno nesposobne, se zaradi prizadetosti ne morejo vključiti v usposabljanje za delo in potrebujejo pomoč druge osebe pri oskrbi ter varstvu svojih pravic in koristi.
Od 1. julija 2011 znaša nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 288,89 EUR