Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

V Uradnem listu RS št. 92/2013 je bila objavljena nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je začela veljati 16.11.2013, uporablja pa se od 01.01.2014 dalje. Ta bo nadomestila pogodbo, ki je bila sklenjena leta 2008, z aneksi pa dopolnjena v letih 2010 in 2011, ki ni več odgovarjala novonastalim razmeram v gospodarstvu, uskladiti pa jo je bilo treba tudi z novim Zakonom o delovnih razmerjih.