Nova socialna zakonodaja – Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pravico do javnih sredstev lahko uveljavite, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico. Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila.
Denarni prejemki in subvencije in znižana plačila, ki jih lahko uveljavite: