Novosti pri obračunu prispevkov delodajalcev

V letošnjem letu je bilo sprejetih precej zakonov, ki vplivajo na obračunavanje plač oz. na plačilo dajatev iz plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.