Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina

Na prednostno listo A se uvrščajo prosilci, ki niti sami niti njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji v obdobju deset let pred letom razpisa še niso bili upravičenci do subvencioniranja obrestne mere za stanovanjske kredite s strani Občine Ajdovščina; na prednostno listo B se uvrščajo prosilci, ki so sami ali njihov zakonec oziroma zunajzakonski partner v obdobju deset let pred letom razpisa že bili enkrat upravičeni do subvencioniranja obrestne mere; na prednostno listo C se uvrstijo prosilci, ki so sami ali njihov zakonec oziroma zunajzakonski partner v obdobju deset let pred letom razpisa že dvakrat bili upravičeni do subvencioniranja obrestne mere v skladu s tem pravilnikom in enako naprej.