Predlagane spremembe ŠOS v korist študentom

Tudi Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je do zaključka javne razprave o predlogu Zakona o visokem šolstvu podala svoje pripombe. ŠOS že vrsto let opozarja, da so spremembe na področju visokega šolstva nujne. Sistem, kot ga poznamo danes, kaže vse več pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče reševati s krpanjem posameznih zakonskih določil, pač pa z novo in celovito strategijo visokega šolstva, ki ji mora slediti tudi prenovljena zakonodaja.