Program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM 2009-2014

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja.
Naslednji prijavni rok bo predvidoma februarja 2014.