Spremembe in dopolnitve Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«

Spremembe in dopolnitve Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«, ki ga izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija).