Stanovanjaski sklad RS ima objavljen razpis za oddajo stanovanj v najem