Tudi v letu 2014 bo dobiček pravnih oseb obdavčen s 17 % davčno stopnjo

Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J), katere ključne določbe se bodo izvajale od 1. januarja 2014 dalje, ohranja obstoječo davčno stopnjo in razširja osebe, ki sodijo v krog obravnave tanke kapitalizacije.