Ukrepi za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline

Minister za kmetijstvo in okolje je izdal pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranju stekline.