Upoštevajte roke za pridobivanje dovoljenj pri organizaciji prireditve ali zapore občinskih cest

Občina Ajdovščina poziva vse organizatorje prireditev, gradbince, pa tudi ostale občanke in občane, ki morate iz kateregakoli razloga zapirati občinsko cesto, da bodite pozorni na pravočasno oddajo vloge za zaporo ceste. Prav tako je potrebno v pravem času oddati vlogo za dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom.