Usposabljanje na delovnem mestu

S pomočjo programa lahko pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje in si povečate možnosti za zaposlitev.