Višina prispevkov za socialno varnost zdaj in po 1.7.2013 – primerjava

Samostojni podjetniki in ostali samozaposleni so zavezani k plačevanju
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno
zavarovanje, za starševsko varstvo ter za primer brezposelnosti. Od 1.
julija 2013 naj bi se povišali
prispevki za obvezno zdravstveno
zavarovanje.