Plaktivat

PLAKTIVAT v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije objavlja natečaj za oblikovanje plakata na temo BEG MOŽGANOV, s katerim želijo izzvati družbene akterje in odločevalce, da ustvarijo ekonomsko in socialno okolje, ki bo mlade odvrnilo od »pobega« iz lastne države.