Vabilo za usposabljanje s področja kulturnega managementa v Novi Gorici

Zavod KROG organizira v okviru projekta “Od KULTURnika do MENedžerja: Vzpostavitev in krepitev trajnega zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi“ usposabljanje s področja managementa kulturnih projektov, ki bo potekalo v Novi Gorici med januarjem in marcem 2014.