Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2015

Urad RS za mladino vabi izvajalce, da pripravijo predloge programov v
mladinskem sektorju v skladu z vrstami programov v mladinskem sektorju.
Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z
razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov
po naslednjih skupinah: – nacionalne mladinske organizacije, – mladinski
centri, – druge nevladne organizacije.