Financiranje podjetniških projektov z evropskimi sredstvi po novem letu

V obdobju 2014-2020 bodo podjetjem na voljo programi COSME, OBZORJE 2020, strukturni in investicijski skladi (v okviru teh tudi finančni instrumenti, ne le nepovratna sredstva) in sredstva Evropske investicijske banke (EIB).