Obvezno vodenje knjigovodstva za določena kmečka gospodinjstva

Določena kmečka gospodinjstva bodo po 1. januarju 2014 morala vodit knjjigovodstva za davčne namene. Navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti in njihove dopolnitve najdete na povezavi.