Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05 – popr., 108/05, 14/06, 140/06, 119/07, 116/08, 100/09, 108/10, 100/11, 88/12; v nadaljevanju: odlok) se besedna zveza »V letu 2013« iz prvega stavka prvega odstavka 12.a. člena zamenja z besedno zvezo »V letu 2014«.