Otroški dodatek po 1.1.2012

Namen otroškega dodatka je, da se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni
prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje
.